CAM KẾT CHÂT LƯỢNG

24-01-2018

Sơn CPON Việt Nhật là dòng sơn được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Nhật Bản.

Ưu tiên hàng đầu của Công ty Sơn CPON Việt Nhật là cam kết mang lại các sản phẩm sơn với chất lượng tốt nhất. Cam kết đó thể hiện từ nguồn nguyên liệu thô, trình độ kỹ thuật của cán bộ, công nhân, dây chuyền công nghệ tiên tiến đến chế độ bảo hành sản phẩm.... Trong đó, nguồn nguyên liệu đầu vào từ các đối tác là các Tập đoàn hóa chất lớn có uy tín trên thế giới như: Dupont, Dow, Basf, Bayer... có vai trò đặc biệt quan trọng.
Tiêu chí kính doanh: “Thân thiện môi trường - Chất lượng - Hiệu quả kinh tế”

Tin tức khác

  Giới thiệu

  TẦM NHÌN

  SỨ MỆNH

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI