GIÁ TRỊ CỐT LÕI

24-01-2018

Giá trị cốt lõi của Công ty Sơn CPON Việt Nhật được xác định dựa trên các trụ cột: 
- Con người  
- Công nghệ
- Sản phẩm tốt nhất

Mục đích đầu tư vào hai yếu tố “Con người”“Công nghệ” là tạo ra những “Sản phẩm tốt nhất” mang thương hiệu Sơn CPON Việt Nhật, tất cả sản phẩm của Công ty Sơn CPON Việt Nhật được đưa ra thị trường phải đảm bảo đủ ba yếu tố: Chất lượng cao, Dịch vụ hoàn hảo và Thân thiện với môi trường.

Con người
Xác định con người làm lên sức mạnh cốt lõi, vì vậy toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Sơn CPON Việt Nhật thống nhất xây dựng một môi trường làm việc mang đậm nét văn hóa riêng của Công ty: Chuyên nghiệp, Năng động, Đề cao tinh thần Trách nhiệm và coi trọng chữ Tín.
Trong mọi quan hệ, cán bộ công nhân viên Sơn CPON Việt Nhật quán triệt nguyên tắc: Hợp tác - Minh Bạch - Chính trực

 

Công nghệ
Tập trung đầu tư công nghệ mới, đảm bảo mọi dây chuyền sản xuất của Công ty Sơn CPON Việt Nhật phải sử dụng công nghệ hiện đại nhất: Đồng bộ, khép kín, có giải pháp xử lý triệt để chất thải độc hại, thân thiện với môi trường, an toàn với công nhân sản xuất và người tiêu dùng.

 

Sản phẩm tốt nhất
Mục đích đầu tư vào hai yếu tố “Con người”“Công nghệ” là tạo ra những “Sản phẩm tốt nhất” mang thương hiệu Sơn CPON, Tất cả sản phẩm của Công ty Sơn CPON Việt Nhật được đưa ra thị trường phải đảm bảo đủ ba yếu tố: Chất lượng cao, Dịch vụ hoàn hảo và Thân thiện với môi trường.

Tin tức khác

  Giới thiệu

  TẦM NHÌN

  SỨ MỆNH

  CAM KẾT CHÂT LƯỢNG